La începutul acestei primăveri s-au pus bazele proiectului internațional „Promovarea moștenirii culturale”, autori fiind Colegiul Naţional „Vasile Alecsandri” din Bacău și două şcoli din Ucraina, respectiv din satele Mahala și Ostriţa. Celor două școli ucrainene deja partenere în proiect li s-a adăugat ulterior altă instituție școlară, respectiv cea din Ceahor.

Proiectul își propune menţinerea spiritului românesc, în special al limbii și al tradiţiilor comune, ţinând cont de intenţia guvernului ucrainean de a scoate treptat din şcoli predarea în limba română, deşi, în Bucovina de Nord, sunt aproximativ 200.000 de români/moldoveni.

Acest proiect este rezultatul unei documentări atente privind starea de fapt existentă în cele două școli-partenere din Ucraina, în ceea ce privește folosirea limbii române în exprimarea curentă și în scris, existența unor materiale cu caracter educativ, în limba română, precum și păstrarea tradițiilor românești în cântec și port. Demersul documentar a fost inițiat de o echipă de profesori a colegiului băcăuan, coordonată de prof. Călin Boambă, directorul instituției. Echipa de proiect este constituită din profesorii Iulian Benchea, Georgeta Marinescu, Ramona Palade-Jitaru, Ramona Mocanu, Lăcrămioara Nemeș, Luminița Pătrășcan, Gabriel Puiu, Mitică Pricopie, Laura Cojocaru, Ionela Tuduriu, Mădălin Bertea, Anca Constantinescu și Pompilia Postelnicu.

Prima acțiune din proiect s-a desfășurat la începutul lunii martie a.c., când doi profesori împreună cu directorul colegiului s-au deplasat în Ucraina, la școlile din Mahala și Ostrița. Aceștia au trăit o reală bucurie la auzul unui grai românesc cu aer arhaic rostit de românii de peste graniță, dar și la descoperirea unor adevărate mărturii de apartenență la același neam: citate din scrierile lui Mihai Eminescu și Vasile Alecsandri, puse la loc de cinste în sălile de clasă din toate școlile vizitate, în care aceştia au fost invitaţi.

Cu ocazia vizitei în Bucovina de Nord, delegaţia băcăuană a fost invitată și la ediţia a XXIII-a a Festivalului „Mărţişor”, unde participarea românilor a produs momente de mare sensibilitate și emoţie. La aceste festivități au fost prezenţi atât români (în proporţie de 90%), cât și ucraineni, care au asistat la un spectacol de folclor în întregime românesc. Totodată, a fost adus un omagiu poetului Arcadie Opaiţ, mult timp preşedinte al Societăţii „Mihai Eminescu” din Cernăuţi, un adevărat militant pentru păstrarea identităţii istorice, cu care directorul Călin Boambă a purtat discuții pe această temă.

Printre alte personalităţi locale cu care au interacţionat profesorii colegiului se numără şi Iurie Levcic, președintele Centrului Bucovinean de Artă pentru Promovarea Culturii Tradiționale Românești la Cernăuți şi Elena Nandriş, primarul comunei Mahala. S-a remarcat, de asemenea, discursul Eleonorei Moldovan, consul român la Cernăuți, care a adresat publicului prezent un mesaj elogios referitor la tradiția mărțișorului.

În perioada 6-7 mai 2018 a avut loc cea de-a doua acțiune din proiect, moment în care a fost lansat un concurs de eseuri și creaţii artistice cu tema „Doine și balade” și s-au realizat donații de carte școlară și de literatură în limba română. De data aceasta, profesorii colegiului au fost însoțiți și de Dumitru Brăneanu, consilier județean și președinte al Filialei Bacău a Uniunii Scriitorilor din România, de preotul Constantin Abageru și de jurnalistul Mircea Merticaru.

Impresionat de cele văzute, prof. Iulian Benchea, responsabil de videoconferințe, ne-a mărturisit că „Dacă prima vizită a fost sub impulsul unei curiozități de a lua contact cu românii din respectivele zone și de a observa starea de fapt existentă, cea de a doua vizită a fost o experiență diferită, impresionantă, care mă determină să mă implic în proiect cu cea mai mare responsabilitate, pentru a produce cu adevărat o schimbare”.

Activităţile proiectului nu se încheie aici, va urma organizarea în comun a unor serii de șezători, evenimente omagiale și aniversare, videoconferinţe, vor continua donațiile de carte, fiecare dintre parteneri aducându-şi contribuția la identificarea elementelor etnografice comune şi la promovarea spiritului românesc în regiunea Cernăuți.

Aşadar, îndemnul Colegiul Naţional „Vasile Alecsandri” este unul cât se poate de clar și bine intenţionat, surprins în declaraţia reprezentantului instituţiei de învățământ, directorul Călin Boambă: „Ne dorim ca acest proiect să ia amploare, încurajând şcolile din România să colaboreze cu unităţile de învăţământ şi cu asociaţiile culturale româneşti din Ucraina în vederea menţinerii limbii române în acest spaţiu istoric.”

Karina Luncanu, clasa a XI-a C