Au trecut 143 de ani de la nașterea unuia dintre cei mai mari zoologi români, profesorul universitar Ion Borcea. Acesta a văzut lumina zilei pe meleaguri băcăuane, la Buhoci, la 13 ianuarie 1879, într-o familie de preoți, urmând ca anii copilăriei să și-i petreacă în satele Letea și Racova.

Studiile liceale le-a făcut la Iași, devenind elevul profesorului Teodor Nicolau, cel care l-a influențat în mod hotărâtor în alegerea profesiei. După absolvirea liceului a urmat Facultatea de Științe a Universității Mihăilene din Iași. Studentul Ion Borcea se remarca prin dăruirea și pasiunea cu care urmărea cursurile și activitățile practice, fapt ce a contribuit la numirea acestuia, de către profesorul Paul Bojor, ca preparator la Catedra de Morfologie Animală.În 1901 a plecat la Paris, unde a urmat cursurile Facultății de Științe de la Sorbona, pe care le-a finalizat cu succes, devenind licențiat în 1903. În anul 1905, și-a susținut teza de doctorat intitulată: „Recherches sur le systèmeuro-génital des Elasmobranches“ (Studiul sistemului urogenital al peștilor elasmobranchi).

După obținerea doctoratului Ion Borcea s-a reîntors în țară, unde a fost numit conferențiar la disciplina Zoologie, în 1912 devenind profesor titular la Catedra de Zoologie. După revenirea în țară a făcut cercetări de entomologie, publicând lucrarea: „Contribuții la catalogul Aphidelor din România“. Deși era zoolog a avut și preocupări în domeniul botanicii, studiind plantele rare și endemice de pe dunele de nisip de la Agigea.
Profesorul Ion Borcea a fost promotorul combaterii biologice a insectelor dăunătoare din România, cea mai mare realizare a acestuia rămânând, însă, fondarea Stațiunii Zoologice Maritime de la Agigea, o adevărată școală de biologie marină.

Opera sa, încă de actualitate, ne impresionează prin diversitate și profunzime.
Casa memorială „Ion Borcea“ se află în comuna Racova, situată la 27 km de Bacău. Aici și-a petrecut copilăria şi adolescenţa profesorul universitar Ion Borcea. Casa, cu o vechime de 100 ani, este astăzi o subunitate a Complexului Muzeal de Ştiinţele Naturii Bacău. Ea găzduieşte expoziţia permanentă dedicată vieţii şi operei marelui savant, unul dintre primii oameni de ştiinţă care a înţeles importanţa şi rolul Oceanului Planetar.

Profesorul Ion Borcea a publicat peste 100 de lucrări ştiinţifice în domeniile morfologiei, entomologiei, ihtiofaunei Mării Negre, faunei marine şi a relictelor pontocaspice din limanuri şi complexul Razelm. Opera sa, de strictă actualitate, este greu de egalat, devenind nu numai un termen de referinţă în sine, dar şi un model spre care să tindem.

În onoarea sa, câteva specii de insecte îi poartă numele, de exemplu Chalcimerusborceai din familia Torymidae, ordinul Hymenoptera, descrisă în anul 1962 de către Steffan şi Andriescu. Tot în semn de omagiu, numele său a fost dat unui braț al fluviului Dunărea, dar și unor licee și străzi din țară, precum și Staţiunii de Cercetări Maritime de la Agigea. Complexul Muzeal de Ştiinţele Naturii din Bacău poartă numele „Ion Borcea“ ca o recunoaştere a meritelor sale.

Savantul Ion Borcea, prin neobosita sa activitate, ocupă un loc de frunte în galeria marilor oameni de știință ai județului Bacău.

La sediul Muzeului de Științele Naturii a fost organizată o expoziție dedicată marii personalități științifice care a fost Ion Borcea în 2017-2018.

Pentru mai multe informații vă invităm să accesați canalul de Youtube al Complexului Muzeal de Științele Naturii „Ion Borcea” Bacău:

https://www.youtube.com/watch?v=jeb6KqnWVRkPrezentare–Casa memorială „Ion Borcea”

https://www.youtube.com/watch?v=g6G9WVFrJ1U Ion Borcea (1879 – 1936) personalitate fundamentală a științei românești și universale

Vă invităm să vizitați Casa Memorială Ion Borcea și prin intermediul unui tur virtual:
https://turvirtual.real-tour.ro/view/muzeedelasat/casa-memoriala-ion-borcea

 

Abonați-vă la canalul Telegram Deșteptarea pentru a primi știri necenzurate de "standardele comunității"
PUBLICITATE