1 octombrie 2020

Ascultarea devine creatoare de valori

Toate lecturile din duminica a 26-a de peste an ne îndeamnă la ascultare. În Evanghelie Isus spune o parabolă despre doi fii care spun...

† DUMINICA a 25-a de peste an

Isus ne oferă, în parabola lucrătorilor din vie, felul cum trebuie să se convertească şi cel drept în gânduri, sentimente, fapte, care oricând găseşte...

† DUMINICA a 24-a de peste an

Pericopa evanghelică din această duminică face parte din ciclul parabolelor prin care Isus vesteşte venirea Împărăţiei cerurilor. Evanghelia se deschide cu întrebarea pe care...

† DUMINICA a 23-a de peste an: Exempla trahunt, verba movent

Mesajul duminicii a 23-a de peste an, ne îndreaptă privirea către aproapele nostru. Fiecare creştin trebuie să fie conştient de datoria ce-i revine de...

Să ne luăm crucea și să-l urmăm

Evanghelia lui Cristos este o monedă cu două feţe: crucea şi coroana. Dacă vrem să îmbrăţişăm o parte, cea glorioasă, şi să o respingem...

† DUMINICA a 21-a de peste an

Evanghelia din duminica a 21-a de peste an conține următoarea întrebare: Cine spun oamenii că este Fiul Omului? Rezolvarea o dă Petru: „Tu eşti...

† DUMINICA a 20-a de peste an

În lecturile din această duminică nu este prea greu să descoperim o temă unitară. În toate cele trei lecturi se află o opoziţie originară,...

† DUMINICA a 19-a de peste an

După înmulţirea pâinilor în pustiu, evanghelia de duminica trecută, poporul voia să-l facă pe Isus rege. Apostolii erau entuziasmaţi de acest gând, visându-se ca...

† DUMINICA a 18-a de peste an

Evanghelia din această duminică, a XVIII-a de peste an, ne vorbește despre două gesturi pe care Isus le-a făcut: vindecarea bolnavilor și înmulțirea pâinilor....

Duminica a 17-a de peste an

Atât prima lectură din cartea Regilor (3,5-12), cât şi a doua, din Scrisoarea sfântului Paul către Romani (8,28-30) şi Evanghelia după sfântul Matei (13,44-52) sunt la unison în a oferi...

† DUMINICA a 16-a de peste an

Dumnezeu, în cadrul planului său de mântuire, are nenumărate căi cu ajutorul cărora el vrea să realizeze Împărăţia sa pe pământ. Şi de aceea...

Semănătorul a ieşit să semene

Parabola Semănătorului aseamănă vestirea Cuvântului lui Dumnezeu cu plantarea seminţelor. Seminţele cad pe diferite tipuri de pământ: bătătorit, pietros, între spini şi pământ bun....

† DUMINICA a 14-a de peste an

Din evanghelii ştim că Isus era un om al rugăciunii, că de multe ori îşi petrecea noaptea rugându-se singur, că i-a învăţat pe ucenici...

† DUMINICA a 13-a de peste an

Lectura evanghelică de duminică este partea finală din capitolul 10 al Evangheliei după Matei, în care Isus le dă discipolilor săi o amplă învăţătură...

† Duminica a 12-a de peste an

În această duminică, Biserica, pe baza cuvântului divin, vrea să ne dea încredere în iubirea lui Dumnezeu Tatăl. Nu numai pentru faptul că ne-a...

Mergeţi la oile pierdute ale casei lui Israel!

Liturgia cuvântului din duminica a 11-a de peste an ne aminteşte că realitatea noastră omenească este foarte veche. Suntem inseraţi într-un plan de mântuire...

† PREASFÂNTA TREIME

În solemnitatea Preafintei Treimi, lectura I ne arată că Dumnezeu este milostiv şi bogat în haruri. Acest adevăr se desprinde din faptul că iartă păcatul...

† COBORÂREA DUHULUI SFÂNT (RUSALIILE)

În duminica care urmează, liturgia Bisericii celebrează Solemnitatea Rusaliilor cu care se încheie timpul pascal. Trimiterea Duhului Sfânt asupra ucenicilor lui Isus încheie acest...

† DUMINICA a 7-a a Paştelui

În toate cele 3 lecturi propuse pentru Duminica a 7-a din timpul paștelui avem un numitor comun: rugăciunea. A întreba dacă rugăciunea ne este...

DUMINICA a 6-a a Paştelui

Trăind bucuria pascală, Biserica, prin liturgia cuvântului din Duminica a VI-a după Paşti, ne pune în lumină mai mult persoana Duhului Sfânt şi acţiunea...