1 decembrie 2021

Arată-ne, Doamne, îndurarea ta şi dă-ne mântuirea ta!

† DUMINICA 1 din Advent Odată cu această duminică ce urmează, sfânta Biserică începe un nou an liturgic, fiind şi cea dintâi zi din calendarul...

Regele deghizat aşteaptă nerăbdător

Scriitorul grec Nikos Kazantakis mărturisea că, dacă ar fi fost pictor de icoane, ar zugrăvi-o pe Fecioara Maria fără ochi, fără urechi, fără nas....

† DUMINICA a 33-a de peste an

Venirea Fiului Omului a fascinat dintotdeauna omenirea. Motivele aşteptării lui ne dezvăluie cum îşi închipuiau unii sau alţii că o vor vedea împlinindu-se. Astfel,...

Gestul plin de credință al văduvei

Evanghelia din duminica ce urmează ne plasează la Ierusalim, lângă cutia milelor de la intrarea în templu. Isus se minunează de gestul unei văduve...

Să-l iubeşti pe Domnul Dumnezeul tău! Să-l iubeşti pe aproapele tău!

În duminica care urmează, a XXXI-a de peste an, liturgia cuvântului ne propune spre meditare învăţătura fundamentală a lui Isus şi a Bisericii: iubirea,...

† DUMINICA a 30-a de peste an

Orbul, conform textului evanghelic ce se va citi în duminica ce urmează, a venit la Isus, nu înainte de a-şi arunca haina de pe...

† DUMINICA a 29-a de peste an

Tentaţia celebrităţii a existat dintotdeauna. Duminica ce urmează ne propune un text în care doi apostoli, fiii lui Zebedeu, s-au apropiat de Isus cu...

† DUMINICA a 28-a de peste an

Întreaga activitate desfăşurată de Isus Cristos în mijlocul oamenilor a avut ca ultim scop să vestească sosirea Împărăţiei lui Dumnezeu pe pământ, şi deci...

Ceea ce Dumnezeu a unit, omul să nu despartă

Căsătoria nu este un scop în sine, ci transmite un mesaj care ne descoperă sufletul autorului ei, care este Dumnezeu însuşi. Toate cele trei...

† DUMINICA a 26-a de peste an

Fără Dumnezeu? O lume plină de ciungi, şchiopi şi orbi În duminica a 26-a de peste an, Isus se ridică împotriva falsităţii şi făţărniciei conducerii...

† DUMINICA a 25-a de peste an

Tematica lecturilor pe care Sfânta Biserică le propune este specifică moralei creştine. Prin conţinutul lor, toate lecturile fac referinţă la relaţiile interpersonale cu fraţii...

† DUMINICA a 24-a de peste an. Dar voi cine spuneţi...

Evanghelia din duminica ce urmează (Mc 8,27-35) reprezintă un punct central în teologia lui Marcu, adică o cristologie a Fiului omului contra unei cristologii...

† DUMINICA a 23-a de peste an. Pe surzi îi face...

Istoria surdo-mutului relatată în evanghelia din duminica ce urmează pare să fi fost adresată acelor membri ai comunităţii care nu puteau să dea mărturie...

Inima lor este departe de mine

În pasajul Evangheliei din duminica ce urmează (Mc 7,1-8a.14-15.21-23), Isus taie de la rădăcină tendinţa de a acorda mai multă importanţă gesturilor şi ritualurilor...

† DUMINICA a 21-a de peste an

Evanghelia duminicii ce urmează încheie marele discurs al lui Isus despre Euharistie. Este un discurs pe care ascultătorii nu-l înţeleg. Ei nu înţeleg pentru...

Un mare semn a apărut în cer

Biserica întreagă, poporul lui Dumnezeu, este chemată ca în duminica ce urmează să o cinstească în chip deosebit pe Preacurata Fecioară Maria în misterul...

DUMINICA a 19-a de peste an

După înmulţirea pâinilor în pustiu, evanghelia de duminica trecută, poporul voia să-l facă pe Isus rege. Apostolii erau entuziasmaţi de acest gând, visându-se ca...

† DUMINICA a 18-a de peste an

Problema cea mai evidentă care apare în lecturile din duminica a XVIII-a, şi anume cea a „pâinii”, nu este nicidecum nouă, pentru că ea...

† DUMINICA a 17-a de peste an

În Evanghelia duminicii ce urmează despre hrănirea celor cinci mii de persoane, Ioan pomeneşte cu numele doi discipoli: Filip şi Andrei. Aceşti discipoli pot...

† DUMINICA a 16-a de peste an

Evanghelia duminicii ce urmează relatează întoarcerea misionarilor la Isus, cel care i-a trimis, întoarcere urmată de un firesc „bilanţ de activitate”. După ce Isus...