Examene, examene… (I)

0

Reproducem continutul variantei de subiect extrase la proba de metodica predarii limbii si literaturii române din cadrul examenului pentru obtinerea gradului didactic al II-lea – profesori de limba si literatura româna (26 august 2014). Subiectele au fost elaborate de conf. univ. dr. Ioan Danila si lect. univ. dr. Adrian Jicu, de la Facultatea de Litere a Universitatii „Vasile Alecsandri” din Bacau. (Pentru economie de spatiu, am preluat din baremul de corectare si notare punctajele aferente.)

SUBIECTUL I (4,50 p.): Se da urmatoarea secventa din Programa pentru didactica disciplinei limba si literatura româna, gradul didactic II, profesori:
1.2. Analiza unor modalitati de integrare a domeniilor specifice disciplinei (limba, literatura, comunicare).
– Modalitati de integrare a continuturilor din domeniile specifice disciplinei (limba, comunicare, literatura) în cadrul procesului de învatare-predare-evaluare.
– Abordarea integratoare – justificari; dificultati; avantaje
Construiti, pe baza secventei de mai sus, o activitate de învatare în cadrul careia sa ilustrati valoarea expresiva a textului literar, având în vedere urmatoarele aspecte:
– apartenenta textului la gen si specie (0,20 p.);
– raportul dintre realitate si literatura (0,10 p.);
– continutul si structura formala a textului literar (0,25 p.);
– prozodia; modurile de expunere; figurile poetice; resursele expresive ale limbajului artistic, identificate pe niveluri ale limbii: fonetic, lexico-semantic (arii semantice/câmpuri lexicale, categorii semantice si relationari ale acestora), morfologic (parti de vorbire, categorii gramaticale specifice), sintactic (unitati, functii, raporturi sintactice si mijloace de exprimare a acestora; alte fenomene relevante pentru sintaxa poetica), compozitional (dezvoltarea ideilor poetice, în corelatie cu structura discursului literar) (1,50 p.);
– identificarea uneia dintre functiile pregnante ale limbii, precizând marcile acesteia în textul dat (0,15 p.).

Textul literar folosit drept suport al aplicatiei didactice este Pastel, de George Bacovia:
„Buciuma toamna / Agonic – din fund – / Trec pasarele /
Si tainic s-ascund. / Târâie ploaia… Nu-i nimeni pe drum;
Pe-afara de stai / Te-nabusi de fum.
Departe, pe câmp, / Cad corbii, domol; / Si ragete lungi /
Pornesc din ocol. / Talangile, trist, / Tot suna dogit…
Si tare-i târziu, / Si n-am mai murit…”

LĂSAȚI UN MESAJ