CONVOCARE

  3

  ROMÂNIA
  JUDEŢUL BACĂU
  PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU
  Nr. 2987 din 22.04.2016

  CONVOCARE

  În baza dispoziţiilor art.39 alin.1 din Legea Administraţiei Publice Locale nr.215 din 2001, republicată şi actualizată,

  CONVOC

  Consiliul Local al Municipiului Bacău în şedinţă ordinară pentru data de 28.04.2016 orele 10,00, la Centrul de Afaceri şi Expoziţii Bacău, şedinţa având următoarea ordine de zi:

  1.
  Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier local al domnului Chelaru Postolache Cristian, următorul supleant înscris pe lista de candidați ai Partidului Ecologist Român
  Iniţiator – DL. BÎRZU ILIE – VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU CU ATRIBUŢII DE PRIMAR
  2.
  Proiect de hotărâre privind conferirea Titlului de Cetăţean de Onoare al municipiului Bacău, domnului Emeric Dembróschi, fotbalist
  CONSILIER LOCAL -NECHITA NECULAI
  3.
  Proiect de hotărâre privind conferirea Titlului de Cetăţean de Onoare al municipiului Bacău, domnului Arădăvoaicei Dorin, profesor emerit
  Iniţiator – DL. BÎRZU ILIE – VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU CU ATRIBUŢII DE PRIMAR
  4.
  Proiect de hotărâre privind conferirea Titlului de Cetăţean de Onoare al municipiului Bacău, doamnei Agop Vasilica Florentina şi domnului Agop Corneliu, profesori – antrenori emeriţi
  Iniţiator – DL. BÎRZU ILIE – VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU CU ATRIBUŢII DE PRIMAR
  5.
  Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării HCL nr.5 din 01.02.2016 prin care s-a aprobat Bugetul de venituri și cheltuieli și Programul de investiții pe anul 2016, ale Consiliului Local al Municipiului Bacău
  Iniţiator – DL. BÎRZU ILIE – VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU CU ATRIBUŢII DE PRIMAR
  6.
  Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie al bugetului local pe trimestrul I anul 2016, al Municipiului Bacău
  Iniţiator – DL. BÎRZU ILIE – VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU CU ATRIBUŢII DE PRIMAR
  7.
  Proiect de hotărâre privind acordarea unui premiu în valoare de 5000 lei doamnei GORESCU ELENA din Bacău, care a împlinit vârsta de 100 de ani
  Iniţiator – DL. ILIE BÎRZU – VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU CU ATRIBUŢII DE PRIMAR

  8.
  Proiect de hotărâre privind acordarea ,,Diplomei de Onoare”și plata unui premiu în valoare de 500 lei la un număr de 62 familii din Municipiul Bacău, care au împlinit 50 de ani de la casătorie și care au depus cerere însoțită de copii după acte doveditoare, până la data de 19.04.2016
  Iniţiator – DL. ILIE BÎRZU – VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU CU ATRIBUŢII DE PRIMAR
  – DL. RADU ABABEI – VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU
  9.

  Proiect de hotărâre privind participarea municipiului Bacău în calitate de partener alături de Colegiul Economic „Ion Ghica” din Bacău şi Şcoala Gimnazială nr. 10 din Bacău, în vederea organizării unor evenimente la Teatrul de Vară « Radu Beligan » din Bacău
  Iniţiator – DL. ILIE BÎRZU – VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU CU ATRIBUŢII DE PRIMAR
  10.
  Proiect de hotărâre privind participarea municipiului Bacău, în calitate de partener, împreună cu Colegiul Tehnic de Comunicaţii „Nicolae Vasilescu-Karpen” din Bacău în vederea organizării Olimpiadei Naţionale de Tehnologia Informaţiei, a festivităţilor de deschidere şi închidere a acestei olimpiade
  Iniţiator – DL. ILIE BÎRZU – VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU CU ATRIBUŢII DE PRIMAR
  11.
  Proiect de hotărâre privind participarea Teatrului Municipal Bacovia în calitate de partener împreună cu Asociația INGENIOUS DRAMA Bacău la organizarea primei ediții a Festivalului Național de Cinematografie „The Eye Film Festival”
  Iniţiator – DL. ILIE BÎRZU – VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU CU ATRIBUŢII DE PRIMAR
  12.
  Proiect de hotărâre privind participarea Municipiului Bacău în calitate de partener cu Federatia Romana de Tenis si Sport Club Municipal Bacau, în vederea organizării „Trofeului Municipiului Bacau” ce se va desfăşura la Bacau în perioada 20 mai -29 mai 2016
  Iniţiator – DL. RADU ABABEI – VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU
  13.
  Proiect de hotărâre privind completarea HCL nr. 22/ 2016 prin care s-a aprobat premierea elevilor, studenţilor şi cadrelor didactice din unităţile de învăţământ băcăuane, care au obţinut rezultate deosebite în anul şcolar/ universitar 2014 – 2015
  Iniţiator – DL. ILIE BÎRZU – VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU CU ATRIBUŢII DE PRIMAR
  14.
  Proiect de hotărâre privind completarea HCL nr. 21/ 2016 prin care s-a aprobat Regulamentul pentru premierea sportivilor şi antrenorilor/ tehnicienilor din cadrul cluburilor sportive din Municipiul Bacău, care au obţinut performanţe deosebite la competiţiile sportive internaţionale oficiale, în anul 2015
  Iniţiator – DL. ILIE BÎRZU – VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU CU ATRIBUŢII DE PRIMAR
  15.
  Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei nr. 2 la HCL nr. 29/ 10.02.2014, privind aprobarea funcţiilor publice, organigramei, numărului de personal şi statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al primarului municipiului Bacău şi al serviciilor publice de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Bacău, modificată şi completată prin HCL nr. 219/ 2014, HCL nr. 264/ 2014, HCL nr. 299/ 2014 şi HCL nr. 80/ 2016 ca urmare a examenului de promovare în grad profesional
  Iniţiator – DL. RADU ABABEI – VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU
  16.
  Proiect de hotărâre privind aprobarea Statului de funcţii al Direcției de Asistență Socială a Municipiului Bacău, începând cu data de 01.05.2016
  Iniţiator – D-NA MARIA-RALUCA NĂSTASE – CONSILIER LOCAL CU ATRIBUŢII DELEGATE DE VICEPRIMAR
  17.
  Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei, a Statului de Funcţii, a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare si a Regulamentului Intern ale Spitalului de Pneumoftiziologie Bacău
  Iniţiator – DL. ILIE BÎRZU – VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU CU ATRIBUŢII DE PRIMAR
  18.
  Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Municipiului Bacău prin Direcția de Asistență Socială a Municipiului la proiectul social „Informat si implicat”, finanțat prin Reprezentanța UNICEF România, a bugetului proiectului și a surselor de finanțare
  Iniţiator – D-NA MARIA-RALUCA NĂSTASE – CONSILIER LOCAL CU ATRIBUŢII DELEGATE DE VICEPRIMAR
  19.
  Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea HCL nr. 172/ 31.08.2015 de aprobare a Listei nominale cu persoanele şi familiile din municipiul Bacău care vor primi repartiţie pentru locuinţele sociale situate pe strada Henri Coandă nr. 9 Bacău
  Iniţiator – DL. ILIE BÎRZU – VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU CU ATRIBUŢII DE PRIMAR
  20.
  Proiect de hotărâre privind aprobarea Listei nominale cu persoanele şi familiile din municipiul Bacău care vor primi repartiţie pentru locuinţe sociale
  Iniţiator – DL. ILIE BÎRZU – VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU CU ATRIBUŢII DE PRIMAR
  21.
  Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice faza Proiect Tehnic la obiectivul „Construire strada Prelungirea Bradului, municipiul Bacău”
  Iniţiator – DL. ILIE BÎRZU – VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU CU ATRIBUŢII DE PRIMAR
  22.
  Proiect de hotărâre privind aprobarea dreptului de uz şi de servitute către E-ON Distribuţie România asupra unor suprafeţe de teren situate în Bacău, pe străzile: George Bacovia, Bradului, Nordului, Cuza Vodă, Păcii şi Tineretului
  Iniţiator – DL. ILIE BÎRZU – VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU CU ATRIBUŢII DE PRIMAR
  23.
  Proiect de hotărâre privind aprobarea dreptului de uz și de servitute către E-ON Distribuție România asupra unor suprafețe de teren situate în Bacău, Calea Moldovei și str. Ernest Târțescu
  Iniţiator – DL. RADU ABABEI – VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU
  24.
  Proiect de hotărâre privind atribuirea în folosință gratuită pe durata existenței construcției, către Parohia Ortodoxă ,,Sfinții Voievozi”din Bacău, a unui teren situat în Bacău, str.Calea Romanului, în suprafață de 833 mp
  Iniţiator – DL. ILIE BÎRZU – VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU CU ATRIBUŢII DE PRIMAR
  25.
  Proiect de hotărâre de îndreptare a erorii materiale din HCL nr.103/31.03.2016 privind completarea HCL nr.65/2015 prin care s-a aprobat trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Bacău, a șapte coșuri de fum, în scopul casării și demolării acestora în condițiile legii
  Iniţiator – DL. ILIE BÎRZU – VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU CU ATRIBUŢII DE PRIMAR
  26.
  Proiect de hotărâre privind aprobarea alipirii unei suprafețe de teren aflate în Bacău, str. Ștefan cel Mare, nr.6/D/2
  Iniţiator – DL. ILIE BÎRZU – VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU CU ATRIBUŢII DE PRIMAR
  27.
  Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Bacău, a unui coș de fum, în scopul casării și demolării acestuia în condițiile legii
  Iniţiator – DL. ILIE BÎRZU – VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU CU ATRIBUŢII DE PRIMAR
  28.
  Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Bacău, a unor imobile situate în Bacău, Pepiniera Gherăieşti, în scopul scoaterii din funcţiune, casării, demolării şi valorificării acestora în condiţiile legii
  Iniţiator – DL. RADU ABABEI – VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU
  29.
  Proiect de hotărâre privind completarea HCL nr. 174/ 1999 prin care s-a aprobat inventarul bunurilor ce aparţin domeniului public al municipiului Bacău, în sensul introducerii unui bun
  Iniţiator – DL. ILIE BÎRZU – VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU CU ATRIBUŢII DE PRIMAR
  30.
  Proiect de hotărâre privind completarea inventarului centralizat al domeniului privat al municipiului Bacău însuşit prin HCL nr. 199/ 2003 cu modificările şi completările ulterioare
  Iniţiator – DL. RADU ABABEI – VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU
  31.
  Proiect de hotărâre privind însușirea de către Consiliul Local al Municipiului Bacău a întâmpinării formulată în dosarul nr.15/110/2016
  Iniţiator – DL. ILIE BÎRZU – VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU CU ATRIBUŢII DE PRIMAR
  32.
  Proiect de hotărâre privind respingerea documentației PLAN URBANISTIC DE DETALIU pentru CONSTRUIRE BLOC DE LOCUINȚE, ALEEA PARCULUI, TARLA 76, PARCELA 20, din municipiul Bacău, pe teren proprietate particulară, BENEFICIAR: NICOLAESCU GEORGE-CĂTĂLIN
  Iniţiator – DL. RADU ABABEI – VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU
  33.
  Raport privind activitatea asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav pentru al doilea semestru al anului 2015
  Pozînarea Daniela-Director-Direcția de Asistență Socială a Municipiului Bacău

  VICEPRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU
  CU ATRIBUȚII DELEGATE DE PRIMAR
  ILIE BÎRZU

  HOTĂRILE DE INTERES PUBLIC CARE VOR FI ADOPTATE ÎN ACEASTĂ ŞEDINŢĂ VOR PUTEA FI CONSULTATE LA SEDIUL CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI BACĂU DIN CALEA MARAŞESTI NR.6 ŞI VOR FI INSERATE PE SITE-UL www. primariabacau.ro la secţiunea CONSILIUL LOCAL – Hotarari ale C.L. ÎNCEPÂND CU DATA DE 12.05.2016

  A.M./.Ds.I-A-2/Ex.1


  Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.

  3 COMENTARII

  LĂSAȚI UN MESAJ